Palvelinten Hallinta H3

Tehtävä tehty Xubuntu 18.04 käyttöjärjestelmällä

http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to-%e2%80%93-loppukevat-2018-5p

b) MarkDown. Tee tämän tehtävän raportti MarkDownina. Helpointa on tehdä raportti samaan GitHub-varastoon kuin Salt-modulit. Tiedostoon .md-pääte. Tyhjä rivi tekee kappalejaon, risuaita ‘#’ tekee otsikon, sisennys merkitsee koodinpätkän.

https://github.com/NikoHakala/salt#palvelinten-hallinta-h3

 

c) Laita /srv/salt/ gittiin. Tee uusi moduli. Kloonaa varastosi toiselle koneelle (tai poista /srv/salt ja palauta se kloonaamalla) ja jatka sillä.

Aloitin asentamalla salt masterin, minionin ja gitin.

sudo apt-get install salt-master salt-minion -y

Sitten muokkasin /etc/salt/minion tiedostoa ensin tyhjentämällä sen.

xubuntu@xubuntu:~$ echo asd
asd
xubuntu@xubuntu:~$ echo asd|sudo tee /etc/salt/minion
asd
xubuntu@xubuntu:~$ cat /etc/salt/minion
asd

Sitten viellä lisäsin asd tilalle masterin ipn ja orjalle idn.

master: ip-osoite
id: OrjaLocal1

Käynnistin orjan uudelleen ja hyväksyin avaimen masterilla.

sudo systemctl restart salt-minion.service
sudo salt-key -A

Kun se oli tehty navigoin /srv/ hakemistoon ja tein sinne gitillä salt kansion.

sudo git init salt

Aloitin uuden modulin rakentamisen tekemällä kansion saltin alle.

sudo mkdir ssh

Kansioon ssh tein init.sls tiedoston.

ssh:
 pkg.installed

openssh:
 service.running:
  - name: ssh

Lisäsin viellä /srv/salt alle top.sls tiedoston

base:
 '*':
  - ssh

Sitten kokeilin ajaa orjat high stateen.

sudo salt '*' state.highstate

Kun uusi moduli oli toiminnassa kloonasin varastoni githubiin tekemällä ensin repositorin sinne.

Kopioin myös tämän README.md filun /srv/salt/ alle.

Koska srv hakemistossa tarvitsee pääkäyttäjän oikeuksia niin myös gitillä pitää käyttää sudoa

sudo git add .
sudo git commit -m "First Commit"


*** Please tell me who you are.

Run
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'root@xubuntu.(none)')

Commit ei toiminut koska en ollut tehnyt lokaalia käyttäjää gittiin.

git config --global user.email "Niko_hakala_94@hotmail.com"
git config --global user.name "Niko Hakala"
sudo git commit -m "First Commit"
sudo git remote add origin https://github.com/NikoHakala/salt.git
sudo git push -u origin master

Sitten poistin /srv/salt hakemiston ja kloonasin sen takaisin githubista.

sudo rm -r /srv/salt
sudo git clone https://github.com/NikoHakala/salt.git

d) Näytä omalla salt-varastollasi esimerkit komennoista ‘git log’, ‘git diff’ ja ‘git blame’. Selitä tulokset.

Git logilla näkee kaikki muutokset mitä repositoriin on tehty.

xubuntu@xubuntu:/srv/salt$ sudo git log
commit e19a38e7a03f933e3ecac50d7af836b973c20040 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: Niko Hakala <Niko_hakala_92@hotmail.com>
Date:  Sun Nov 11 11:18:27 2018 +0000

 Updated README

commit d6d51bb108ef515a9d026420c2d7ad369974c7a7
Author: Niko Hakala <Niko_hakala_92@hotmail.com>
Date:  Sun Nov 11 10:59:49 2018 +0000

 First Commit

Git diff näyttää mitä tiedostoihin on muutettu viime pullin jälkeen. + on lisäys ja – on poisto

xubuntu@xubuntu:/srv/salt$ sudo git diff top.sls
diff --git a/top.sls b/top.sls
index d7d4703..294c0f9 100644
--- a/top.sls
+++ b/top.sls
@@ -1,3 +1,5 @@
 base:
  '*':
   - ssh
+  - gitdifftest
+

Git blame näyttää kuka on tehnyt muutoksia ja mihin riviin.

xubuntu@xubuntu:/srv/salt$ sudo git blame top.sls
^d6d51bb (Niko Hakala    2018-11-11 10:59:49 +0000 1) base:
^d6d51bb (Niko Hakala    2018-11-11 10:59:49 +0000 2)  '*':
^d6d51bb (Niko Hakala    2018-11-11 10:59:49 +0000 3)   - ssh
00000000 (Not Committed Yet 2018-11-11 11:30:47 +0000 4)   - gitdifftest
00000000 (Not Committed Yet 2018-11-11 11:30:47 +0000 5) 

e) Tee tyhmä muutos gittiin, älä tee commit:tia. Tuhoa huonot muutokset ‘git reset –hard’. Huomaa, että tässä toiminnossa ei ole peruutusnappia.

Poistin README.md kokonaan.

xubuntu@xubuntu:/srv/salt$ sudo rm README.md 
xubuntu@xubuntu:/srv/salt$ sudo git reset --hard
HEAD is now at e19a38e Updated README

f) Tee uusi salt-moduli. Voit asentaa ja konfiguroida minkä vain uuden ohjelman: demonin, työpöytäohjelman tai komentokehotteesta toimivan ohjelman. Käytä tarvittaessa ‘find -printf “%T+ %p\n”|sort’ löytääksesi uudet asetustiedostot.

Tein tähän tehtävään moduleita ohjelmista ja asetuksista joita käytän kun teen koulutehtäviä.

Terminaalin asetukset

sudo mkdir terminaltheme

Muutin jotain terminaalin asetuksia kuten tausta värin kun valitsee tekstiä ja fontti koon.

find -printf "%T+ %p\n"|sort

Find komennolla löytyi mihin terminaalin asetukset menevät.

.config/xfce4/terminal/terminalrc

Kopioin asetukset uuteen polkuun /src/salt/terminaltheme

sudo cp /home/xubuntu/xfce4/terminal/terminalrc /srv/salt/terminaltheme/

Sitten tein init.sls tiedoston terminalthemeen

/home/xubuntu/.config/xfce4/terminal/terminalrc:
 file.managed:
  - source: salt://terminaltheme/terminalrc
  - user: xubuntu
  - group: xubuntu
  - makedirs: True

Ohjelmia

sudo mkdir programs

xubuntu@xubuntu:/srv/salt/programs$ cat init.sls 
inkscape:
 pkg.installed

curl:
 pkg.installed

chromium-browser:
 pkg.installed

leafpad:
 pkg.installed

git:
 pkg.installed

Lähteet

http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-%e2%80%93-palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to-%e2%80%93-loppukevat-2018-5p

https://github.com/NikoHakala/salt