H6 Palvelinten Hallinta

Tehtävä tehty Xubuntu 18.04 käyttöjärjestelmällä.

Jos kopioit tämän salt lamp setin niin muista vaihtaa salasanoja ainakin mariadb init.sls ja default.my.cnf tiedostoissa. https://github.com/NikoHakala/H6salt

Alkutoimet

setxkbmap fi && sudo apt-get update && sudo apt-get install -y gedit curl chromium-browser

Asenna LAMP saltilla

Apache Manuaaliasennus

Aloitin asentamalla apachen ja poistamalla default sivun.

sudo apt-get install apache2

Apachen etusivu

echo DefaultPage | sudo tee /var/www/html/index.html

Apache etusivu tyhjennettynä

Sitten laitoin käyttäjien kotisivut toimimaan.

sudo a2enmod userdir
sudo systemctl restart apache2
mkdir public_html && cd public_html
nano index.html

Xubuntun kotisivu

Apache Automatisointi Saltilla

Sitten kun apache toimi aloitin automatisoinnin saltilla

Ensin tietenkin asensin salt masterin ja orjan ja hyväksyin masterkoneen orjaksi.

sudo apt-get install salt-master salt-minion -y
echo -e "master: 192.168.10.47\nid: MasterMinion"|sudo tee /etc/salt/minion
sudo systemctl restart salt-minion
sudo salt-key -A

Sitten aloin tekemään apache init.sls tiedostoa

sudo mkdir -p /srv/salt/apache && cd /srv/salt/apache

Tein viellä top.sls tiedoston.

sudoedit /srv/salt/top.sls
cat /srv/salt/top.sls
base:
 '*':
  - apache

sudoedit init.sls

Apache init sisältö

cat init.sls
apache2:
 pkg.installed

/var/www/html/index.html:
 file.managed:
  - source: salt://apache/default-index.html

/etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf:
 file.symlink:
  - target: ../mods-available/userdir.conf
  - watch_in:
   - service: apache2service

/etc/apache2/mods-enabled/userdir.load:
 file.symlink:
  - target: ../mods-available/userdir.load
  - watch_in:
   - service: apache2service

apache2service:
 service.running:
  - name: apache2

Kun apachen init oli valmis ajoin sen muutaman kerran ensin apache asennettuna sitten poistin apachen ja kokeilin uudelleen.

Se toimi tarpeeksi hyvin.

Sitten tein /srv/salt/skel kansion johon tein public_html automatisoinnin.

sudo mkdir /srv/salt/skel
sudoedit init.sls

Skel init sisältö

cat init.sls
/etc/skel/public_html/index.html:
 file.managed:
  - source: salt://skel/default-index.html
  - makedirs: True

Lisäsin skelin top.slsään

sudo salt '*' state.apply

Tein käyttäjän nimeltä pekka testatakseni skellin toimintaa.

curl localhost/~pekka/
default

Se näytti toimivan.

MariaDB + ufw portit Manuaaliasennus

Aloitin mariadb asennuksen ensin muuttamalla palomuurin asetuksia.

sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw allow 4505/tcp
sudo ufw allow 4506
sudo ufw allow 80/tcp

Sitten asensin mariadbn ja tein sinne testi databasen ja sille käyttäjän.

sudo apt-get -y install mariadb-client mariadb-server
sudo mariadb -u root
CREATE DATABASE ninjamakkara CHARACTER SET utf8;
GRANT ALL ON ninjamakkara.* TO ninjamakkara@localhost IDENTIFIED BY 'Lisää tähän oma vaikea salasana';
exit

Sitten tein käyttäjälle .my.cnf tiedoston kirjautumisen helpottamista varten.

touch .my.cnf
chmod og-rwx .my.cnf
nano .my.cnf

Tältä näyttää .my.cnf tiedoston pohja

cat .my.cnf
[client]
user=ninjamakkara
password='Tähän oma vaikea salasana'
database=ninjamakkara

Sudo salt '*' state.apply

Kun se on tehty oikein niin mariadb komennolla pääsee kirjautumaan sisään ilman salasanaa ym.

MariaDB + ufw portit Automatisointi Saltilla

Kun mariadb toimi manuaalisesti asennettuna aloitin automatisoinnin.

sudo mkdir /srv/salt/mariadb && cd /srv/salt/mariadb
sudoedit init.sls

Mariadb init sisältö cat init.sls mariadb-client: pkg.installed

mariadb-server:
 pkg.installed

create_testdb:
 cmd.run:
  - name: 'echo create database makkaraninjat|sudo mariadb -u root'
  - require:
   - mariadb-client
  - unless: 'echo show databases|sudo mariadb -u root|grep makkaraninjat'

create_testdbuser:
 cmd.run:
  - name: echo "grant all on makkaraninjat.* to makkaraninjat@localhost identified by 'salasana'"|sudo mariadb -u root
  - require:
   - mariadb-client
  - unless: 'echo select user from mysql.user|sudo mariadb -u root|grep makkaraninjat'

Sitten tein .my.cnf tiedostolle automatisoinnin mutta vain xubuntu käyttäjälle. Tämä ei tunnu mielestäni tarpeelliselta mutta kai tämä on hyvää harjoitusta.

sudo mkdir /srv/salt/mycnf && cd /srv/salt/mycnf
sudo edit init.sls

cat init.sls
/home/xubuntu/.my.cnf:
 file.managed:
  - source: salt://mycnf/default.my.cnf
  - user: xubuntu
  - group: xubuntu

Lisäsin mycnffän top.slsään ja kokelin toimiiko se.

Nyt mariadb komentoa käyttäen xubuntu käyttäjällä voidaan kirjautua makkaraninjat tietokantaan käyttäjällä makkaraninjat.

Kun mycnf toimi oikein automatisoin ufw porttien configuroinnin.

sudo mkdir /srv/salt/ufw && cd /srv/salt/ufw

Kopioin manuaalisesti vaihtamani säännöt eli portit 22, 80, 4505 ja 4506 auki.

sudo cp /etc/ufw/user.rules /srv/salt/default-user.rules
sudo cp /etc/ufw/user6.rules /srv/salt/default-user.rules

Sitten tein init.sls tiedoston.

sudoedit init.sls

ufw init sisältö. cat init.sls ufw: pkg.installed

/etc/ufw/user.rules:
 file.managed:
  - source: salt://ufw/default-user.rules
  - watch_in:
   - service: ufw.service

/etc/ufw/user6.rules:
 file.managed:
  - source: salt://ufw/default-user6.rules
  - watch_in:
   - service: ufw.service


ufw-enable:
 cmd.run:
  - name: 'ufw --force enable'
  - require:
   - ufw

ufw.service:
 service.running

Sitten vielä muutin porttien asetuksia manuaalisesti jonka jälkeen lisäsin ufwn top.slsään ja ajoin highstaten.

sudo ufw deny 80/tcp
sudo salt '*' state.apply

Asiat eivät menneet kuten oletin koska en muuttanut user.rules tiedostojen oikeuksia.

sudo chmod o+r default-user.rules
sudo chmod o+r default-user6.rules

Sitten kokeilin uudelleen highstatea.

Uudet säännöt menivät läpi mutta ufw enable komento ajetaan joka kerta vaikka ufw on päällä joten korjasin sen.

ufw init korjattu ufw-enable idempotenttiseksi

ufw-enable:
 cmd.run:
  - name: 'ufw --force enable'
  - require:
   - ufw
  - unless: 'sudo ufw status|grep active'

Sitten kaikki toimi oikein mukavasti.

PHP manuaaliasennus

Sitten aloitin phpn manuaali asennuksen

sudo apt-get install -y libapache2-mod-php

Jotta php toimisi normaali käyttäjillä pitää muokata phpn conf tiedostoa.

sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.2.conf

Php if module

Sitten apache pitää käynnistää uudelleen.

sudo systemctl restart apache2

Kun apache käynnistyi uudelleen kokeilin toimiko php.

cd && cd public_html && mv index.html index.php
echo -e "<?php\nprint 2+2;\n?>"|sudo tee index.php

Xubuntun kotisivu

curl localhost/~xubuntu/
4

PHP Automatisointi Saltilla

Kun php todistettavasti toimi manuaali asennuksen jälkeen aloitin automatisoinnin

sudo mkdir /srv/salt/php
sudoedit init.sls

php init sisältö

cat init.sls
libapache2-mod-php:
 pkg.installed

/etc/apache2/mods-available/php7.2.conf:
 file.managed:
  - source: salt://php/default-php7.2.conf
  - watch_in:
   - service: apache2restart

apache2restart:
 service.running:
  - name: apache2

Sitten vielä tarvitsee kopioida php conf tiedosto jota muokattiin aikaisemmin.

sudo cp /etc/apache2/mods-available/php7.2.conf /srv/salt/php/default-php7.2.conf

Kokeilin highstatea ja kaikki meni läpi. Joten en tee asialle viellä mitään.

Sitten muutin vielä skellin default sivun php loppuiseksi.

cd /srv/salt/skel
sudo mv default-index.html default-index.php

Ja muutin vielä init.sls tiedoston oikeaan muotoon

cat init.sls

/etc/skel/public_html/index.php:
 file.managed:
  - source: salt://skel/default-index.php
  - makedirs: True

Nyt uusille käyttäjille tulee valmiiksi toimiva index.php joka laskee laskun 2+2.

Php salt testaus

Modulin testaus puhtaalta xubuntu 18.04 live koneelta

Gittasin kaiken githubiin ja käynnistin koneen uudelleen.

Kaikki meni läpi heittämällä mutta Summaryssä luki Succeeded: 19 (changed=17) Joten tutkin mitä ei muutettu.

Ilmeisesti ufw ei mennyt päälle ja se oli asennettuna joten kaikki ei toimi kuten pitää.

Löysin mistä se johtui.

En tullut ajatelleeksi että inactiven sisällä on sana active joten muutin unless kohtaa ufw initissä

Ufw initin lopullinen sisältö

cat init.sls
ufw:
 pkg.installed

/etc/ufw/user.rules:
 file.managed:
  - source: salt://ufw/default-user.rules
  - watch_in:
   - service: ufw.service

/etc/ufw/user6.rules:
 file.managed:
  - source: salt://ufw/default-user6.rules
  - watch_in:
   - service: ufw.service


ufw-enable:
 cmd.run:
  - name: 'ufw --force enable'
  - require:
   - ufw
  - unless: "sudo ufw status|grep 'Status: active'"

ufw.service:
 service.running

Kokeilin viellä kerran tyhjällä Xubuntu 18.04 livellä ja kaikki toimi kuten oletin.

Lähteet

http://terokarvinen.com/2018/aikataulu–palvelinten-hallinta-ict4tn022-3004-ti-ja-3002-to–loppukevat-2018-5p Linkki kurssiin

https://github.com/NikoHakala Github sivuni